Wednesday, November 15, 2017

[บทสรุป] Sora no Kiseki the3rd - ประตูตะวัน

太陽の扉 ประตูตะวัน
(Mini game)
- มินิเกมต่าง ๆ ที่มีให้เราได้เล่นกันในภาคนี้ค่ะ บางทีก็มีแทรกส่วนเนื้อเรื่องลงไปด้วย
- เงื่อนไขในการเล่นคือ ตีปริศนาที่ประตูบอกให้แตก และหากตีความปริศนาได้จะได้ดู [เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ] และจะได้เล่น "มินิเกม" ค่ะ
วิธีการแก้ปริศนาจะแบ่งเป็นออกได้ดังนี้ค่ะ
(1) นำเพื่อนตามปริศนา (1 หรือ 2 คน) เข้าร่วมกลุ่มต่อสู้
(2) ต้องมีไอเทมตามปริศนา
- ถ้าเคลียร์ได้ก็จะได้รับ "โบนัสไอเทม" หรืออาจจะเป็น "ควอทซ์" รวมทั้งจะได้รับ "มิร่า" ด้วยค่ะ
- กลับมาเล่นใหม่อีกกี่ครั้งก็ได้ แต่ "โบนัสไอเทม" และ "ควอทซ์" จะได้รับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ

[บทสรุป] Sora no Kiseki the3rd - ประตูดารา

ประตูดารา 『星の扉』
(Short Episode)
- ฉากต่าง ๆ ที่เน้นการเดินเรื่องสั้น กระชับ ใช้เวลาในการเคลียร์ไม่นานค่ะ
- เงื่อนไขในการเล่นคือ ตีปริศนาที่ประตูบอกให้แตก และหากตีความปริศนาได้จะได้ดู [เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ] ค่ะ
วิธีการแก้ปริศนาจะแบ่งเป็นออกได้ดังนี้ค่ะ
(1) นำเพื่อนตามปริศนา (1 หรือ 2 คน) เข้าร่วมกลุ่มต่อสู้
(2) มีคุณสมบัติตามปริศนาบอกครบถ้วน
- ถ้าเคลียร์ได้ก็จะได้รับ "โบนัสไอเทม" หรืออาจจะเป็น "ควอทซ์" รวมทั้งจะได้รับ "มิร่า" ด้วยค่ะ

[บทสรุป] Sora no Kiseki the3rd - ประตูจันทรา

ประตูจันทรา (月の扉)
(Long Episode)
- ฉากต่าง ๆ ที่เน้นการเดินเรื่องค่อนข้างยาว ใช้เวลาในการเคลียร์นานมาก ๆ สำหรับคนที่อ่านเนื้อเรื่องไปด้วย
- เงื่อนไขในการเล่นคือ ตีปริศนาที่ประตูบอกให้แตก และหากตีความปริศนาได้จะได้ดู [เศษเสี้ยวแห่งความทรงจำ] ค่ะ
วิธีการแก้ปริศนาจะแบ่งเป็นออกได้ดังนี้ค่ะ
(1) นำเพื่อนตามปริศนา (1 หรือ 2 คน) เข้าร่วมกลุ่มต่อสู้
(2) ต้องมีไอเทมตามปริศนา
(3) นำทั้งเพื่อนเข้ามาร่วมกลุ่มและต้องมีไอเทมที่ปริศนาระบุไว้ด้วย
- ถ้าเคลียร์ได้ก็จะได้รับ "โบนัสไอเทม" หรืออาจจะเป็น "ควอทซ์" รวมทั้งจะได้รับ "มิร่า" ด้วยค่ะ

Tuesday, November 14, 2017